ФМТ Логотип Факультет
інженерії машин, споруд та технологій
Наш номер телефону
(0352) 51-97-16
Тернопільский національний технічний університет імені Івана Пулюя

Факультет інженерії машин,
споруд та технологій

Про нас

Факультет проводить освітню, наукову, навчально–методичну і виховну діяльність та має відповідний
рівень наукового і матеріально–технічного забезпечення.


Організація освітнього процесу на факультеті базується на сучасних навчальних планах підготовки фахівців усіх рівнів, які розроблені на основі освітніх програм з врахуванням регіональних потреб. В навчальних планах впроваджені принципи неперервності і наскрізності фундаментальної, конструкторсько-технологічної, комп`ютерної, економічної, гуманітарної і правової підготовки студентів. Структура навчальних планів і програм узгоджена з вимогами кредитно-модульної системи організації освітнього процесу на основі Болонського процесу.

>160
Професорсько-викладацький склад
17
Доктори наук, професори
70
Кандидати наук
>73
Старші викладачі, асистенти

Кафедри факультету

Кафедри, які входять до складу факультету інженерії машин, споруд та технологій


Перегорнути в ліво
«Кафедра автомобілів»
«Кафедра будівельної механіки»
«Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин»
«Кафедра обладнання харчових технологій»
«Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин»
«Кафедра інжинірингу машинобудівних технологій»
«Кафедра харчової біотехнології і хімії»
«Кафедра фізичного виховання і спорту»
Перегорнути в право

Сучасна лабораторна база кафедр факультету налічує понад 55 спеціалізованих навчальних лабораторій, обладнаних новим лабораторним устаткуванням і забезпечених навчально-методичною літературою, а також 17 комп’ютерних класів, які об’єднані в комп’ютерну мережу з доступом до електронних ресурсів і всесвітньої мережі Internet.

Міжнародні зв'язки

Факультет активно розвиває міжнародні наукові зв’язки з провідними навчальними закладами та
науково-виробничими установами таких країн:
Канада Канада
Франція Франція
Німеччина Німеччина
Польща Польща
Туреччина Туреччина
Швеція Швеція
Литва Литва
Білорусь Білорусь

Останні новини

Останні опубліковані на сайті новини

Очікуйте новин від нас
найближчим часом