ФМТ Логотип Факультет
інженерії машин, споруд та технологій
Наш номер телефону
(0352) 51-97-16
Факультет інженерії машин, споруд та технологій

Спеціальності підготовки фахівців з вищою освітою освітнього рівня «бакалавр» і «магістр»

Спеціальності підготовки фахівців з вищою освітою освітнього рівня «бакалавр» і «магістр»


131 – Прикладна механіка

Автоматизоване проектування технологічних процесів виготовлення та складання машин і вузлів, технологічного оснащення. Проектування механообробних та інструментальних цехів з використанням комп'ютерних систем. Проектування сучасних технологічних процесів зварювання та експлуатація зварювального устаткування

 

133 – Галузеве машинобудування

Конструювання верстатних комплексів і модулів, промислових роботів обробних систем та інших машин автоматизованого виробництва. Розробка керуючих програм для верстатів з числовим програмним керуванням та їх налагодження. Проектування сільськогосподарських комплексів для реалізації передових технологій вирощування, збирання і переробки сільськогосподарської продукції. Технічне обслуговування, монтаж, діагностика і ремонт устаткування підприємств переробної і харчової промисловості. Модернізація технологічного обладнання, реконструкція і технічне переоснащення харчових виробництв.

 

181 – Харчові технології

Розробка технології, вдосконалення існуючої продукції, раціональної оптимізації, безпечності харчової продукції, вдосконалення технології та впровадження розробленої технології. Модернізація технологічних ліній виробництва харчових продуктів. Розробка нових технологічних ліній виробництва різних видів харчових продуктів.

 

192 – Будівництво та цивільна інженерія

Комп'ютерне проектування та будівництво будівель і споруд промислового та цивільного призначення. Експертна оцінка, реконструкція, відновлення та продовження ресурсу будівель і споруд.

 

208 – Агроінженерія

Керування в агропромисловому комплексі механізованими технологічними процесами, налагодження сільськогосподарських машин та агрегатів, комп’ютерна діагностика та сервісне обслуговування машин, тракторів і автомобілів. Адміністративне управління виробничими підрозділами в АПК.

 

274 – Автомобільний транспорт

Конструювання, виробництво, обслуговування та комп 'ютерна діагностика транспортних засобів. Організація та управління автосервісними підприємствами, Логістика перевезень з використанням сучасних навігаційних систем

 

275 – Транспортні технології

Транспортна логістика пасажирських та вантажних перевезень, митного права. Управлінням ланцюгами постачань, транспортним плануванням міст, транспортно-експедиційної діяльності, проектування інформаційних систем і технологій, технічних засобів дорожнього руху.